top of page

Energimerking prosjektering (RIBFy) Havegaten, Tønsberg

Updated: Mar 10, 2020

Fire boligblokker på 5 etasjer som bygges med næringsareal og P-kjeller i underetasjen.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn), dagslysberegninger og simulering av termisk inneklima.

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av leiligheter.Havegaten, Tønsberg

Entreprenør: Alento


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

20 views

Commenti


bottom of page