top of page

Grindløkken Nøtterøy

Updated: Nov 22, 2019

Åtte leilighetsbygg på 4 etasjer som bygges over P-kjellere.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Uavhengig kontroll av bygningsfysisk utførelse, samt kontroll av fuktsikring og lufttetthet.

- Energimerking av leiligheter.Grindløkken Nøtterøy

Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

19 views

Comments


bottom of page