top of page

Energimerking og Energivurdering Radisson Blu Hotel, Termoenergi

Termoenergi har fått i oppdrag å gjennomføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg for Avinor/Radisson Blu Hotel Trondheim Airport.Avinor AS som er eier har engasjert Termoenergi Norge AS. Termoenergi skal gjennomføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg. Hotellet eies av Avinor og driftes Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme enøktiltak og tilfredsstille krav i energimerkeforskriften.

Dette viser at Avinor / Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport som eier og driver tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders inneklima.


OM REGELVERKET

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er gitt med hjemmel i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 §§ 8-1 og 8-5, jf. EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (Rdir 2002/91EF).

Formålet med energimerkeordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg.


Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest.

Forskriften gir også hjemmel til plikten til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Slik energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år (hvert annet år for store anlegg) for kjelanlegg og klimaanlegg. I tillegg er det krav til engangsvurdering av varmeanlegg med kjel for fossilt brensel der kjelen er 15 år gammel


40 views

留言


bottom of page