top of page

Energimerking ENØK-kartlegging Termoenergi

Updated: Jan 22, 2021

Termoenergi Norge AS har fått i oppdrag å energimerke bygg, energivurdere tekniske anlegg samt enøkkartlegging av Mølledammen Næringspark.


energimerking av bygg

Dette viser at Mølledammen Næringspark tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes, leietakeres og kunders inneklima og at de følger dagens lovverk.


OM ENERGIMERKEORDNINGEN

Energimerkesystemet er grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. Energimerkesystemet består av beregningskjerne, pre-prosessor og attestgenerator. I tillegg har systemet en database med ferdige energiattester og energiattester under arbeid. Ordningen er hjemlet i energimerkeforskriften og administreres av Enova.

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger

Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.


ENERGIVURDERING AV TEKNISK ANLEGG

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med ordningen er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering trådte i kraft fra 1.1.2010.


PLIKTEN TIL ENERGIVURDERING GJELDER

• Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).

• Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig).

• Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år (engangsvurdering)


Mange ønsker å benytte en energirådgiver som kan komme med gode råd, samtidig som det utarbeides en energimerking og energi attest. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan spare ditt firma for kostnader ved å redusere energiforbruket ved ditt bygg.






16 views

Comments


bottom of page