top of page

Enøk-kartlegging for REMA 1000

REMA 1000 NORGE AS HAR ENGASJERT TERMOENERGI NORGE AS FOR Å GJENNOMFØRE ENØK-KARTLEGGING AV ET UTVALG AV SINE BUTIKKER.Målet er i første omgang å identifisere lønnsomme tiltak.

AVTALEN INNBEFATTER BL.A.

– Befaring i butikker med gjennomgang av klimaskall, byggtekniske anlegg og drift. – Gjennomgang av timesverdier for energiforbruk for kartlegging av driftsmønster og effekttopper.– Rapport med oppsummering av eksisterende situasjon, anbefalinger for aktuelle tiltak, investeringskostnader pr tiltak, energibesparelser pr tiltak, med mer. Rapporten inneholder også oversikt over offentlige støtteordninger som er aktuelle for bygg og tiltak.

Dette viser at REMA1000 som en av de største aktør i Norge tar ansvar for miljøet, og for sine ansattes og kunders Se alle dine medlemmer
28 views

Comments


bottom of page