top of page

COOP OBS Bygg Fokserød, Sandefjord

Updated: Nov 22, 2019

Nytt bygg for trevarehandel og byggevare på Fokserød i Sandefjord.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn) og simulering av termisk inneklima.

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av forretningsbygg.COOP OBS Bygg Fokserød, Sandefjord

Byggherre: Thorbjørn Hansens Stiftelse


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

622 views

Comments


bottom of page