top of page

Coop Extra Hammerås, Eidsvoll

Updated: Nov 22, 2019

Ny dagligvareforretning som prosjekteres for å tilfredsstille krav til Passivhus.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn) og simulering av termisk inneklima.

- Energimerking av forretningsbygg.


Coop Extra Hammerås, Eidsvoll

Entreprenør: EE Bygg og Montasje AS


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

24 views

Comments


bottom of page