top of page

Beddingen Kaldnes Brygge, Tønsberg Bygningsfysikk RIBfy fra Termoenergi

Updated: May 6, 2020

Beddingen Kaldnes Brygge, Tønsberg Tre boligblokker på 5 og 8 etasjer som bygges over felles P-kjeller.

Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn).

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Uavhengig kontroll av bygningsfysisk utførelse, samt kontroll av fuktsikring og lufttetthet.

- Energimerking av leiligheter.


Beddingen Kaldnes Brygge, Tønsberg

Entreprenør: Veidekke Entreprenør

Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

152 views

Comments


bottom of page