top of page

Energimerking prosjektering (RIBFy) Arsenalet Kongsgårdmoen, Kongsberg

Updated: Mar 10, 2020

Nytt industri- og kontorbygg for Kongsberg Maritime på 4 etasjer.


Termoenergi utfører i prosjektet:

- Bygningsfysisk prosjektering (RIBFy), inkl. energiytelser/energiberegninger (RIEn) og simulering av termisk inneklima.

- Trykktesting/tetthetskontroll.

- Energimerking av kontorbygg og industribygg.


Arsenalet Kongsgårdmoen, Kongsberg

Entreprenør: PoB Entreprenør AS


Teknisk forskrift (TEK) er den delen av Byggesaksloven (SAK) som definerer de tekniske kravene til bygninger. Det er i TEK man finner krav til blant annet energieffektivitet, oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg, radonsikring, dagslys og inneklima – og selvfølgelig svært mye annet. Fra 01.07.2017 er TEK17 gjeldende forskrift.

55 views

Comments


bottom of page