top of page

AKA AS er en av Norges største eiendomsaktører, som tar energimerkeforskriften på alvor.

Updated: Mar 3, 2021

AKA AS er en av Norges største eiendomsaktører og også en av de som tar energimerkeforskriften på alvor.
Termoenergi Norge AS skal nå gjennomgå eiendomsmassen til AKA for å sikre at alle krav i henhold til energimerkeforskriften er ivaretatt. Oppdraget går i første omgang ut på å kontrollere om bygningene har alle pliktige attester registrert i energimerkesystemet og at disse er gyldige og oppdaterte, for deretter å utføre nødvendig energimerking og energivurdering for de bygninger og tekniske anlegg som eventuelt trenger oppdatering. Altså at energimerking av bygg er utført , oppdatert og ihht forskriften.


Med dette viser AKA, som har fulgt disse kravene fra da forskriftene kom i 2010 at de fremdeles tar ansvar og at de følger EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger.


Vi i Termoenergi er stolte over at vi etter 5 år fremdeles er AKA foretrukne energirådgiver.

Om AKA AS


AKA er et av Norges største og raskest voksende private eiendomsselskaper som eier og forvalter over 200 handelseiendommer fordelt på alle landets fylker. Selskapet har ambisjoner om ytterligere vekst. Deres kunder og samarbeidspartnere er Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter.


Gjennom gode og effektive rutiner skal AKA feste seg i bransjens bevissthet som Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelsnæringseiendommer, med hovedvekt på dagligvare.


Velkommen til www.aka.no.
Termoenergi Norge AS

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/leier et enkelt bygg til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi er også en stor leverandør av prosjektering, bygningsfysikk (RIBfy) i eneboliger, rekkehus, boligblokker og næringsbygg i hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører. Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger og produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som lønner seg best for kunden. Vårt primære fokus er å kunne være byggeieres/leietakers energirådgiver og bidra til en optimal energiøkonomi for disse. Les mer om energimerking av bygg og energiattest på våre nettsider.


www.termoenergi.no


146 views

Comments


bottom of page