top of page
ENØK tiltak Næringsbygg
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

Energieffektive bygg lønner seg over tid. Gode energiløsninger er i stadig større grad et krav fra leietakere eller fra kjøpere ved salg av næringsbygg. Grønne bygg krever mindre energi å varme opp og holder bedre på varmen, og det finnes også en rekke andre løsninger som gir positive utslag både for økonomien og klimaregnskapet – og ikke minst

for inneklima og komfort. Med for eksempel smart strømstyring kan byggene i større grad tilpasse seg bruken og gi bedre forhold for dem som arbeider der. Det er verdt å huske på!

Grønne tak

Vi hjelper deg med et "grønnere" bygg, med små grep kan du redusere

energikosnadende med 10-15 % og få en bedere energikarakter på deres bygg

Energirådgivning i en tidlig fase sikrer et optimalisert og godkjent bygg. Videre bidrar våre tiltakslister innen energirådgivning til å spare inn vesentlige beløppå strømregningene. Energirådgivning gir kundene våre kunnskap om hva som skal tilfor å forbedre byggetsenergieffektivitet og energikarakter.Dette inngår i tjenesten energimerking av bygg.

TERMOENERGI NORGE AS

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.
Våre kunder er alt fra eier/leier av enkeltbygg til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser.
Termoenergi har utført energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger siden 2010.  
Vi hjelper deg med dine bygg uansett hvor det måtte være i landet.
 

UFORPLIKTENDE TILBUD   

energi-ned.png
Fyll ut skjemaet for å motta et uforpliktende tilbud på "Hva ønsker du tilbud på" 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

10 anbefalte tiltak 

Her er et utvalg tiltak som andre bedrifter har hatt gode erfaringer med å gjennomføre i sine bygg. Tiltakene på lista er valgt ut fordi de ikke krever lange og omfattende prosesser, og fordi de hver for seg gir en stor gevinst. 

Har du enda litt større ambisjoner for din bedrift? Enova kan gi støtte til deg som ønsker å ta i bruk beste tilgjengelige teknologi ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg.

 

1) Energiledelse inkludert EOS

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter selv om sertifisering ikke trenger å være et mål i seg selv. Energioppfølgingssystem (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring er viktige elementer for god energiledelse.

Energisparepotensiale 

2-10 % av det totale energibruket

Andre gevinster
Bedre fakturakontroll, og en struktur og kultur for forbedringsarbeid, og økt konkurranseevne. Bedre løpende kontroll på energibruken kan også hjelpe til å avdekke feil i det tekniske anlegget, for eksempel vannlekkasjer.

2) SD-anlegg og justering av driftstider og temperaturer

Et sentralt driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) gir muligheten til å overvåke og styre drift og energibruk i bygget fra en PC eller mobil. Dette gjør det enklere å tidsstyre varme, ventilasjon og belysning slik at det bare brukes når det er folk tilstede, for eksempel med en kalenderfunksjon. SD-anlegg kan også sende alarmer ved feil på tekniske installasjoner, slik at dette raskt kan rettes. Ved nye effekttariffer kan SD-anlegget fungere som en «maksimalvokter» som begrenser maksimalt effektuttak.

Energipotensiale
2-30 % av det totale energibruket

Andre gevinster
Lavere effekttopper.

3) Lysstyring

Energibehovet til belysning kan reduseres ved å bruke bevegelsessensorer, akustiske sensorer eller dagslysstyring (lysdemping). Lyset slår seg da automatisk av etter en viss periode uten bevegelse eller lyd. Dette tiltaket er aktuelt både inne og ute.

Energisparepotensiale
10-30 % av energibruket til belysning

4) LED-belysning

Å skifte fra glødepærer og lysrør til mer energieffektive LED-lys reduserer energibruket betraktelig. Dette tiltaket er aktuelt både inne og ute.

Energisparepotensiale
50 % av energibruket til belysning isolert sett.

Andre gevinster
Lengre levetid og lavere effektbehov enn tradisjonelle pærer og lysrør.

5) Sikre god vannkvalitet i vannbårne varmeanlegg

Dårlig vannkvalitet og avleiringer på innsiden av komponenter gjør at pumper bruker mer energi og at det kan påvirke behovet for høyere temperatur i anlegget. Filtre, vakumutskillere og kjemikalietilsetning som bedrer vannkvaliteten forebygger dette.

Energisparepotensiale
5-15 % av energien som brukes av varmeanlegget

Andre gevinster
Økt levetid på utstyr og mindre drifts- og vedlikeholdsproblemer.

6) Isolering av varme rør, ventiler og kjelsystem i vannbårne varmeanlegg

Unødig varmetap i rørsystem og fra kjelen skyldes manglende eller mangelfull isolasjon av rør, ventiler og flenser. Bruk av termokamera gjør det enkelt å kartlegge og synliggjøre varme flater. Når man skal velge teknisk isolering er det viktig at den tilpasses temperaturnivå og omgivelser.

Energisparepotensial
2-6 % av varmeenergi (termisk forbruk)

7) Varmepumpe

Varmepumper henter varme fra luften, sjøen eller bakken, og kan produsere tre ganger så mye varmeenergi som den bruker strøm. Dette gir vesentlig lavere energikostnader enn for eksempel direkte elektrisk oppvarming.

Energisparepotensiale
10-50 % av varmeenergi

8) Etterisolering

Eldre bygg har ofte store varmetap gjennom bygningskonstruksjonen. Å etterisolere vegger, tak eller gulv reduserer varmetapet og gir dermed lavere energibruk. Bygg med lite eller ingen isolasjon har mest å hente på å etterisolere. Det mest effektive er å etterisolere kaldloft, siden varmen stiger, mens etterisolering av yttervegger er et godt tiltak dersom du uansett skal bytte kledning.

Energisparepotensiale
5-20 % av energibruket til romoppvarming

9) Utskiftning eller tetting av vindu

Byggets varmetap kan reduseres betraktelig ved å skifte gamle vinduer og dører med høy u-verdi til vinduer og dører med lav u-verdi. U-verdi er en målestokk som angir hvor god varmeisolasjonvinduet eller døren har. Jo lavere u-verdi, desto bedre varmeisolering. Hvis utskiftning ikke er hensiktsmessig kan tetting rundt dører og vinduer også minske varmetapet.

Energisparepotensiale
5-15 % av varmeenergien

Andre gevinster
Økt komfort på grunn av mindre trekk og kalde områder i rommene (kaldras).

10) Varmegjenvinning i ventilasjonsaggregat

En varmegjenvinner trekker ut varmen fra den brukte luften som ventileres ut av bygget, og tilfører varmen tilbake i den friske luften som blåses inn i bygget. Dette gir en god energibesparelse kontra andre ventilasjonsløsninger som mekanisk- eller naturlig ventilasjon. En roterende varmegjenvinner har høyest virkningsgrad.

Energisparepotensiale
35-80 % av energi til oppvarming av ventilasjonsluft

bottom of page