top of page

Info Sider

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger. Våre kunder er alt fra eier/leietaker av enkeltbygg, til hotellkjeder, dagligvare og detaljhandel med bygg også utenfor Norges grenser. Vi utfører bl.a. energimerking av bygg, og du får da en energiattestsamt energivurdering av tekniske anlegg.
 
Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere er alt fra arkitekter, til noen av landets største entreprenører.

Som nøytral rådgiver har vi ingen bindinger til bestemte løsninger eller produkter. Våre anbefalinger tar alltid utgangspunkt i det som er mest lønnsomt for vår oppdragsgiver.

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle
skog 01.jpg

Med energimerking av dine bygg kan du få bedre betingelser i banken og lavere lånerente.I portalen GrønneBygg får du dessuten full oversikt på alle dine bygg, noe som hjelper deg til et mer bærekraftig bygg.

2

Økt oppmerksomhet på energibruk

Innen Næringseiendom stilles det følgende krav til kunder:Målet med nye vilkår er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive.Fra og med 1. januar 2021 vil be om ny dokumentasjon ved avtaler om finansiering.

3

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

4

Kvalitetsprinsipper som dekker hele bærekraftsperspektivet, og som vi anbefaler å bruke i enhver planlegging av et område eller bygg. Vi mener bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.

6

Til tross for at EUs Taksonomi i utgangspunktet bare omfatter finansforetak, børsnoterte foretak og foretak med over 500 ansatte, vil regelverket også få betydning for aktører i bygg- og eiendomssektoren. Innsikt i hvordan næringen påvirkes av taksonomien vil derfor være av stor betydning for å allerede nå kunne tilpasse virksomheten til de nye kravene.

bottom of page