top of page

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

mål 1- bokmål.png
mål 2- bokmål.png
mål 6- bokmål.png
mål 7- bokmål.png
mål 11- bokmål.png
mål 3- bokmål.png
mål 8- bokmål.png
mål 12- bokmål.png
mål 4- bokmål.png
mål 5- bokmål.png
mål 9- bokmål.png
mål 10 - bokmål.png
mål 13- bokmål.png
mål 14- bokmål.png
mål 15- bokmål.png
mål 16- bokmål.png
mål 17- bokmål.png
bottom of page