top of page

ENOVA:

Termoenergi har i mange år samarbeidet godt med Enova. For både nye og eksisterende bygg har vi søkt om relevant støtte fra Enova til energieffektive løsninger for bedriftskunder.

Kontakt oss i dag og vi finner ut sammen hva dere kan få av støtte til utbedring av ENOVA

Dagslysberegninger: 

Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys.

Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, og avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon.

Dagslys er den belysningsformen som vanligvis oppleves å være den beste og mest riktige allmennbelysningen.

Dagslysfaktor angir forholdet mellom belysningsstyrke mot en horisontal flate inne og en tilsvarende horisontal flate ute med fri horisont og jevnt overskyet himmel.

Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys.

Mengden dagslys i rommet bestemmes vanligvis av følgende faktorer: vinduenes areal og plassering, skjerming fra terrenget, skjerming fra andre byggverk, rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet.

Vi samarbeider med flere aktører innen prosjektering og vi kan tilby følgende tjenester.

  • Prosjektering ventilasjon

  • Prosjektering Brann

  • Akustikk/støy

  • Lysdesign

  • Betongteknologi

  • Drone oppdrag for Kartleging av bygg/konstruksjon.

  • Arkitektur

Kontakt oss i dag for tilbud

gdes.png
bottom of page