top of page

ENØK - Energirådgivning bygg

 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Instagram - Grå Circle

Det kan være store summer å spare på energieffektivisering av ditt bygg. 

Energirådgivning i forbindelse med prosjektering av nye og eksisterende bygg er et av våre fokusområder. Termoenergi tilbyr våre kunder energirådgivning ved å undersøke om bygget er prosjektert i henhold til gjeldende energikrav.

Fordelen med å kontakte oss angående energirådgivning i denne fasen er at det alltid er billigere å korrigere på tegnebrettet enn på selve byggeplassen.

Energirådgivning i en tidlig fase sikrer et optimalisert og godkjent bygg. Videre bidrar våre tiltakslister innen energirådgivning til å spare inn vesentlige beløp på strømregningene.

Energirådgivning gir kundene våre kunnskap om hva som skal til for å forbedre byggets energieffektivitet og energikarakter. Dette inngår i tjenesten energimerking av bygg.

Energi

 • Energiberegninger (TEK, energimerking, passivhus, lavenergibygg)

 • Kuldebroregnskap

 • Energidesign av bygninger

 • Varmeplan

 • Løsninger for fornybar energiforsyning

 • Energiledelse

 • Energieffektivisering

 • Energianalyse og -strategier

Inneklima

 • Inneklimasimuleringer

 • Innemiljørådgivning

 • Materialvalg mht innemiljø

 • Dagslysberegninger

Energirådgivning av bygg
bottom of page