top of page
Energimerking av bygg med ventilasjonsanlegg

Hva skal til for å løfte energikarakter på deres bygg?

Dersom du ønsker å gjøre oppgraderinger av deres bygg, men er usikker på hva som lønner seg vil det være en stor fordel å gjøre beregninger på dette før man setter denne prosessen i live.

Hva skal jeg gjøre, etterisolere vegger, etterisolere tak, nye vinduer, nytt ventilasjonsanlegg, varmepumpe, energibrønn, solceller på tak/vegger mm. Alle disse alternativene er bra, men alt dette er en veldig stor kostnad.

Vi kan se hva som lønner seg og hva som blir best økonomisk for deg og for å oppnå den energikarakter du ønsker.

1

Energimerking 

  • Vi energimerker og energivurderer tekniske anlegg i som det drites og står i dag.

2

Energimerking ENØK

  • Vi energimerker og energivurderer tekniske anlegg i som det drites og står i dag.

  • Vi simulere alternative tiltak for å se hva som skal til for å få en bedre karakter.

3

Energimerking ENØK +

  • Vi energimerker og energivurderer tekniske anlegg i som det drites og står i dag.

  • Vi simulere alternative tiltak for å se hva som skal til for å få en bedre karakter. 

  • I tillegg lager vi et kostnadsoverslag på å utføre dette samt en oversikt på besparelse over tid.

Har vi energimerket deres bygg tidligere kan vi utføre alternativ 1 og 2 dersom det ikke er byttet ventilasjonsanlegg eller gjort vesentlige forandringer på klimaskjerm/klimaskall (De delene av bygningen som er påvirket av vær og vind, for eksempel tak og yttervegger) eller den dato vi energimerking

Energimerkeforskriften for bygninger Kapittel III. Energivurdering av tekniske anlegg. b. klimaanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m​2 Energivurderingen etter første ledd skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk.

bottom of page